VÄLKOMMEN
GALLERI
AKTUELL UTSTÄLLNING
ATELJÉ
TEXT
PRESS
KONTAKT
Bilden och processen

I bilden finns ett fragment av en berättelse, några sekunder ur minnet. Linjerna, färgerna och det surrealistiska perspektivet samspelar.

Arbetet påbörjas utan någon bestämd idé. Det intuitiva och glädjen i att skapa får välja färger, linjer och strukturer. I den här fasen händer allt snabbt och respektlöst. Val av färg och pensel görs instinktivt och utan att tänka. Bilden får sedan vila och betraktas en lång stund. Ur det kaotiska rummet som uppstått framkommer figurer och ting som känns på samma gång både överraskande och rätt. Nu är det dags att tygla det fria och hjälpa bilden att få balans och att bli mer tydlig.

Återkommande teman verkar vara moderskap, barndom och ensamhet. Berättelserna utspelas i någon form av rum – fysiskt eller i tanken.